Yenilikçilik

Yenilikçilik

Yenilikçiliğe ve girişimciliğe önem veriyoruz. Sürekli değişen teknolojik trendleri takip ederek, bu yenilikler doğrultusunda öğreniyor ve yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Yenilikçi prensipleri kendimize esas alarak sorumlu bir büyüme modeli çiziyor ve müşterilerimize bu prensipler doğrultusunda her gün daha çok gelişen ve değişen ürünler sunmayı hedefliyoruz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimiz için en üst düzey hizmeti sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. En iyi hizmeti sunmak ve başarılı bir çözüm ortağı olmak için, öncelikli olarak müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını bütünüyle anlıyoruz. İmalatın her aşamasında müşteri ile şeffaf ve güvenilir bir ilişki sürdürerek ve müşteriyi iş planının merkezine koyuyor ve değişen beklentilerini hızlıca karşılıyoruz. Müşteriyi ön plana koyan bu iş modeli yaklaşımımız ile uzun yıllardır devam eden müşteri memnuniyeti başarımız ile gurur duyuyoruz.

Müşteri Odaklılık
Çalışan Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti

Şirketimizi başarıya götüren en önemli faktörün çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımıza sorumluluk ve yetki vererek, sürekli eğitim prensibi paralelinde, en etkin ve dinamik katılımı sağlamayı amaçlamaktayız. Çalışanlarımız ve şirket yönetimi arasında karşılıklı güven, anlayış ve iş birliğini etkin iletişim yöntemleri ile sürekli geliştirerek çalışanların kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılmasını, işin gereklerini ve kendi yeteneklerini dikkate alarak doğru işe doğru insanları görevlendirmeyi ve çalışanların beklentilerini ile şirket hedefleri ile birleştirerek bireysel gelişimi sağlamaktayız. İşe alıştırma, teknik ve mesleki gelişimi sağlama, kendini geliştirme ve Kalite Yönetimi anlayışını tüm çalışanlarda yaygınlaştırma amacıyla etkin eğitim programları oluşturmakta ve uygulamaktayız. Çalışanların motivasyonu artırmak ve şirkete bağlılığını sürekli kılmak için gerekli ortam ve şartları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Takım çalışmasını, bireysel yaratıcılığı ve katılımcılığı geliştirmek için gerekli sistemleri oluşturuyoruz.
İş Sağlığı-Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ile diğer gereklere uyma temel politikamız doğrultusunda risk odaklı yaklaşım ile “0” iş kazası ve meslek hastalıkları için gerekli önlemleri almaya öncelik veriyoruz.

Sürdürülebilirlik

Firmamız yaşam döngüsü çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi ve çevrenin korunmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini, çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı görev ediniyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanıyor, bunun yanı sıra teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlüyor ve geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Öncelikli değerlerimizden olan çevre politikamızı, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize duyurarak ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik